Dịch vụ toàn cảnh 360 độ

Tải lên Youtube, Facebook, mạng xã hội...

Chạm vào để di chuyển

Do you like this video? Share it with your friends...

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ lên facebook, youtube, và các mạng xã hội khác, làm tăng tính lan tỏa đến cho mọi người, tiếp cận dễ dàng hơn với khách hàng tiền năng.

Launch Video #1
Launch Video #2
Launch Video #3

Chèn vào Website, Blog,...

  1. Chuyển cảnh nhanh và bảng điều khiển.
  2. Logo của cty.
  3. Nhạc nền.
  4. Bản đồ google maps.
  5. Chia sẻ mạng xã hội.
  6. Sơ đồ mặt bằng và chuyển cảnh qua sơ đồ mặt bằng (Sơ đồ mặt bằng do khách hàng cung cấp).
  7. Rất nhiều tính năng khác

ERROR: Facebook comment cannot be displayed. Please go to IB 2.0 Settings page to integrate IB 2.0 with Facebook app.

Copyright © 2014. Your Company Name. All Rights Reserved.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.